Микропилоти

Микропилотите се прилагат за пренасяне както на натисково натоварване в земната основа, така и на опънни усилия. Те могат да бъдат инсталирани на практика във всякакъв вид геоложки условия, включително скала, и да пренесат усилията върху земната основа чрез странично триене или върхово съпротивление. Основните методи за направа на микропилоти са чрез сондиране или набиване, с промивка или вибриране. При нужда може да се използва маломерно оборудване, което позволява работа в ограничени пространства, в това число и в съществуващи сгради.