Сондажни пилоти

Сондажните пилоти представляват цилиндрични бетонови стълбове (с или без арматура), които се инсталират в земната основа с помощта на различни сондажни техники. Те пренасят големите конструктивни товари към по-дълбоко заложени земни пластове с по-добри носещи характеристики. При инсталиране в редица като отделни или като секантни пилоти те изпълняват укрепващи функции оформяйки стена при изкопни работи, резки денивелации или за да блокират подпочвени води. Дължината, диаметъра, материала, формата и изпълнението на пилотите зависи от функцията, която им се възлага и съответните геоложки условия.

Bored Piles

По този метод се произвеждат пилоти, които могат да бъдат без обсада, частично или напълно обсадени, с или без използването на сондажна течност. Почвата се изкопава посредством сондажен инструмент, монтиран на върха на телескопичната щанга (Kelly щанга). При използване на метода на пълна обсада, обсадната сглобяема метална тръба се инсталира едновременно със сондажа, до достигане на проектната дълбочина.

 

Bauer_Spezialtiefbau_Kelly_Pfahl

Методът DRS комбинира Kelly метода  с технологията CFA. В резултат имаме сондаж с пълно обсаждане, изпълнен с помощта на дълъг шнек. Този метод е особено ефективен в случаите на напорни подпочвени води, висок риск от срутване на стените на сондажа и необходимост от висока производителност.

 

Bauer_Spezialtiefbau_Doppelkopfsystem

CFA е метод на сондиране, който позволява висока производителност. При него се предполага използването на дълъг шнек като сондажен инструмент. След достигане на зададената дълбочина започва наливане на бетон през кухия ствол на шнека едновременно с изваждането му. След това в пресно излетия бетон се вкарва предваритело заготвения армопакет като при нужда се добавят и вибрации.

 

Bauer_Spezialtiefbau_Schneckenortbetonpfahl

Ключовото предимство на метода FDP пред метода CFA се изразява в липсата на износ на изкопаната при сондирането земна маса за сметка на уплътняването на земната основа по периферията на пилота. На сондажната щанга се закрепва шнек, последван от заместващото тяло и удължена обсадна тръба. По време на сондажните работи и съответното изваждане на инструмента, голяма част от сондирания материал бива изместена в посока обграждащата земна маса. Бетонирането и поставянето на армопакета е както при метода CFA.

 

Bauer_Spezialtiefbau_Full_Displacement_Pile