Инжекционни анкери

В днешно време планирането на укрепителни конструкци без анкериране е немислимо или най–малкото неефективно.

С изобретяването на инжекционния анкер в 1958 г.
Бауер направи революционен пробив в геотехническите работи. Оттогава укрепването на дълбоки изкопи без създаващите трудности при изкопните работи разпънки, се утвърждава като стандарт. В днешно време анкерите се използват, за да обезопасят пилотни стени, шпунтови стени, Mixed-in-Place или шлицови стени, както и да укрепят стръмни склонове,  земни откоси и кейови стени. Направата на въжени инжекционни анкери е елегантно, ефективно и функционално решение за много строителни проекти. Въжените анкери тип БАУЕР са приложими във всички видове почва и в скали без значение дали са временни или постоянни, едновъжени или многовъжени, в суха почва или за защита от натиска на подпочвени води. Опитни, обучени екипи за сондажни работи, високоефективното специализирано оборудване и непрекъснат щателен контрол на качеството осигуряват бързо и технически безаварийно изпълнение на  анкери тип БАУЕР.

Инжекционен анкер

В днешно време планирането на укрепителни конструкци без анкериране е немислимо или най–малкото неефективно.

С изобретяването на инжекционния анкер в 1958 г.
Бауер направи революционен пробив в геотехническите работи. Оттогава укрепването на дълбоки изкопи без създаващите трудности при изкопните работи разпънки, се утвърждава като стандарт. В днешно време анкерите се използват, за да обезопасят пилотни стени, шпунтови стени, Mixed-in-Place или шлицови стени, както и да укрепят стръмни склонове,  земни откоси и кейови стени. Направата на въжени инжекционни анкери е елегантно, ефективно и функционално решение за много строителни проекти. Въжените анкери тип БАУЕР са приложими във всички видове почва и в скали без значение дали са временни или постоянни, едновъжени или многовъжени, в суха почва или за защита от натиска на подпочвени води. Опитни, обучени екипи за сондажни работи, високоефективното специализирано оборудване и непрекъснат щателен контрол на качеството осигуряват бързо и технически безаварийно изпълнение на  анкери тип БАУЕР.