Визитка/Правна информация:


Акционерно дружество BAUER
11A “Samokov” Street
1113 Sofia
телефон: +359-2-9746169
телефакс: +359-2-426 0060 
имейл: office@bauer.bg
интернет: www.bauer.bg

представлявано от следното ръководство:

Проф. д-р инж. почетен дипл. мениджър Томес Бауер (председател)
дипл. инж. (ТУ) Флориан Бауер
дипл.маг. по бизнес администрация (ТУ) Хартмут Бойтлер
Петер Хингот

Председател на Надзорния съвет:

Д-р Клаус Райнхарт

Съдебен регистър: Районен съд Инголщат
Рег. номер: HR B 101375
Данъчен идентификационен номер: DE 165229608

Концепция и програмиране:


Акционерно дружество BAUER
отдел ИТ уебдизайн
BAUER-Straße 1
86529 Шробенхаузен
имейл: webmaster@bauer.de

Предоставяне на данни и информация/изключване на отговорност

 

Акционерно дружество BAUER се стреми да гарантира, че информацията и данните, съдържащи се в този сайт, са достоверни. Във всеки случай се изключва гаранция или отговорност за актуалността, верността и пълнотата на предоставените информация и данни.

Акционерно дружество BAUER си запазва правото да прави промени или допълнения към предоставената информация или данни без предизвестие.

Доколкото нашите интернет страници съдържат изявления за бъдещето, тези изявления се основават на убежденията и преценките на акционерно дружество BAUER и поради това са предмет на риск и несигурност. Изрично се изключва отговорност за тези изявления.

 

Линкове и препратки (отказ от отговорност)

 

От собственото съдържание на акционерно дружество BAUER са използвани кръстосани препратки („линкове“) към уеб уеб сайтовете на други доставчици, чрез които се дава само достъп до чуждо съдържание. За това чуждо съдържание акционерно дружество BAUER не носи отговорност.

 

Авторско право

 

Освен ако не е посочено друго, съдържанието и структурата на уеб сайтовете на акционерно дружество BAUER са защитени с авторски права. Това се отнася по-специално за текстове, картини, графики, звукови, видео или анимационни файлове, включително подреждането им на сайтовете. Възпроизвеждането или използването на сайтовете или тяхното съдържание (или части от тях) не е позволено без предварителното изрично съгласие от страна на съответния притежател на правата. Същото важи и за използването на запазени марки или емблеми, които са споменати или изобразени в интернет офертата.

 

 

Уреждане на спорове

 

Няма задължение или готовност за участие в процедурите за уреждане на спорове пред арбитражен съд за потребителите.

Платформа на Европейската комисия за онлайн уреждане на спорове: www.ec.europa.eu/consumers/odr