Адрес на фирмата
 

БАУЕР България ЕООД
ул. „Самоков“ 11А
1113 София
България

Телефон:   +359-2-9746169
Факс:        +359-2-9744426
Имейл:       office@bauer.bg