Юридически детайли
 

БАУЕР България ЕООД
ЕВРОПАРТ БИЗНЕС ЦЕНТЪР
бул „Самоковско шосе“№2
1138 София
България
Телефон:                +359-2-9746169
Факс:                     +359-2-9744426
Имейл:                    office@bauer.bg
Интернет страница: www.bauer.bg

 
 

Ръководство:

Митко Стойков

 

Софийски градски съд
Съдебно решение №:3049/2004
ИН ДДС: BG131223073

 

Концепция и програмиране:
БАУЕР Акционерно дружество
IT отдел - уеб дизайн
ул. БАУЕР №1
86529 Шробенхаузен
Германия
Имейл: webmaster@bauer.de Предоставяне на данни и информация/изключване на отговорността

Акционерно дружество БАУЕР България ЕООД се старае съдържащите се на тази уеб страница информации и данни да бъдат верни. Без съмнение обаче гаранция или отговорност за актуалността, верността или изчерпателността на предоставените информации и данни е изключена.

Акционерно дружество БАУЕР България ЕООД си запазва правото да предприема изменения или допълнения на подготвените информации или данни без предварително уведомяване.

Доколкото нашите интернет страници съдържат насочени в бъдещето изявления, то тези изявления се основават на убеждения и преценки на Акционерно дружество БАУЕР България ЕООД и следователно подлежат на рискове и несигурност. Изрично се изключва отговорността за такива изявления.

 

Линкове и препратки (Disclaimer - ограничение на отговорността)

От собственото съдържание на Акционерно дружество БАУЕР България ЕООД са изградени преки препратки („линкове”) към уеб страниците на други предложители, чрез които единствено се открива достъп до чужди съдържания. Акционерно дружество БАУЕР България ЕООД не носи отговорност за тези чужди съдържания.

 

Авторско право (Copyright)

Ако не е посочено нищо друго, съдържанието и структурата на уеб страниците на Акционерно дружество БАУЕР България ЕООД са защитени по отношение на авторските права. Това се отнася особено за текстове, снимки, графики, звукови, видео или анимационни файлове, включително и за тяхното разположение на страниците. Не е позволено размножаване или използване на страниците или на техните съдържания (или на части от тях) без предварителното специално съгласие на носителя на правата в дадения момент. Същото се отнася и за използването на марки или обозначения, които са назовани или изобразени в рамките на интернет предложението.


Решаване на спорове

Дружеството няма декларирано задължение или готовност за участие в процедури за разрешаване на спорове чрез органите за решаване на спорове.
Oнлайн платформата на Комисията на ЕС за разрешаване на спорове: www.ec.europa.eu/consumers/odr


Указания за защита на данните

Вашето доверие е много важно за нас. Поради това ние съблюдаваме принципите на защита на данните и Ви информираме за събраните и запаметени данни, както и за Вашите права за осведомяване, корекция и възбрана.


 1. Събиране и запаметяване на данни
   
  Вие имате възможност на различни места доброволно да ни предадете данни, отнасящи се до личността Ви. Това се случва преди всичко тогава, когато се интересувате за информация относно нашето предприятие. Тези данни биват събирани и съхранявани само с Вашето предварително съгласие за тази цел или за изпълнение на договори и за целите на техническото администриране.

   
 2. Сведения, корекция, възбрана и заличаване

  Предаването на данните на трети лица става само с цел изпълнение на договора, респективно с Вашето предварително съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време. Отнасящите се до личността Ви данни не се предават на трети лица, изключение прави само предаването въз основа на евентуално съществуващи законови задължения. Вие можете по всяко време да изисквате сведения за съхранените данни, целта на съхраняването и техния произход. Съобразно със законовите разпоредби съществува допълнително правото за коригиране, възбрана и заличаване на отнасящите се до личността данни.

   
 3. Бисквитки (Cookies)

  На тази интернет страница се залагат бисквитки. Това са малки файлове с конфигурационни информации, които ни помагат да изследваме индивидуалните настройки на ползвателите и да осъществяваме специални функции за ползвателите. Чрез бисквитките не се извършва набиране на отнасящи се до личността данни. Всички функции на уеб страницата може да бъдат използвани също така и без бисквитки, но несъмнено тогава някои определени от ползвателите характеристики или настройки няма да бъдат или ще бъдат само частично на разположение.

   
 4. Формуляри

  Някои отделни формуляри разполагат със собствена декларация за защита на данните. Моля, преди да изпратите формуляра, прочетете внимателно актуалната за момента декларация за защита на данните.

   
 5. Право на оттегляне на волеизявлението

  Ако впоследствие у Вас възникнат възражения срещу съхраняването, обработването или ползването на Вашите данни, Вие можете на поместените по-долу данни за контакти по всяко време без посочване на причини да оттеглите своето предварително съгласие за събиране и съхраняване на данните Ви, респективно да изисквате коригирането, възбраната или заличаването на отнасящите се до личността Ви данни.


 6. Използване на мрежови системи за анализ

  Този сайт използва Piwik за статистически анализ на достъпа на посетителите. Piwik използва „бисквитки“, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват анализ за използването на сайта. Информацията, генерирана от бисквитка за вашето ползване на сайта се съхранява на сървъра на доставчика ни в Германия. IP адресът на посетителите се обработва и съхранява анонимно. Можете да откажете/refuse използването на бисквитки.

   

Контакт

БАУЕР Акционерно дружество
IT отдел - уеб дизайн
ул. БАУЕР №1
86529 Шробенхаузен
Германия
Имейл: bag-datenschutz@bauer.de


 

Указания относно сигурността:
 
Ние полагаме усилия чрез овладяването на подходящи технически и организационни мерки да обработваме отнасящите се до Вашата личност данни така, че те да не са дъстъпни за трети лица. Обръщаме обаче внимание върху това, че пренасянето на Вашите данни през интернет (например в рамките на информационни допитвания) се осъществява по същество в значителна степен незащитено и поради това сигурността на данните не може да бъде гарантирана от нас. Ние Ви препоръчваме при поверителна информация да ползвате пощенските услуги.